Loga konference


PROGRAM K TISKU KLIKNI ZDE


ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ
Ultrasound and visualization in gynecology and obstetrics

„Čechova ultrazvuková konference”  +  Workshop pro porodní asistentky

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP
Czech society for ultrasound in obstetrics and gynecology Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkinje

Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn).
Annual meeting with international speakers in cooperation with Fetal Medicine Foundation, London.

 12. – 14. září 2019 Clarion Hotel Olomouc

Odborný garant akce: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
Guaranteed by prof. Dr. Pavel Calda, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 57381, počet kreditů: 18. 

 

POZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jiří Sonek (Dayton, USA), Karolina Adam (Houston, USA), František Grochal (Slovensko), Erik Dosedla (Slovensko), Jozef Záhumenský (Slovensko)

Daniela Fischerová, Filip Frühauf, Miroslav Břešťák, Hana Jičínská, Pavel Vlašín, Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Pavel Calda (Česká republika)


PROGRAM K TISKU KLIKNI ZDE


ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ 2019

13:00 – 19:00    Registrace účastníků

14:45 – 15:00    Zahájení konference

15:00 – 18:00    ODBORNÝ PROGRAM

WORKSHOP: Doporučení k ambulantnímu ultrazvukovému sledování pacientek po léčbě gynekologických zhoubných nádorů  (3 hodiny)

Daniela Fischerová, Filip Frühauf, David Cibula (Onkogynekologické centrum, 1. LF UK a VFN Praha)

15:00-15:15          Úvod (Daniela Fischerová)

15:15 – 15:45 Sledování zhoubného nádoru vulvy po léčbě operací (Filip Frühauf)

15:45 -16:15       Sledování zhoubného nádoru děložního hrdla po fertilitu zachovávající léčbě a definitivní léčbě operací, chemoradioterapií (Daniela Fischerová)

16:15 – 17:00     Sledování zhoubného nádoru děložního těla po fertilitu zachovávající léčbě a definitivní léčbě operací, radioterapií anebo chemoterapií (Filip Frühauf)

17:00-18:00 Sledování zhoubného nádoru vaječníků po fertilitu zachovávající léčbě a definitivní léčbě operací a chemoterapii (Daniela Fischerová)

(účastníci získají certifikát o účasti na workshopu)


18:30 – 20:00    Zasedání výboru ČSUPG ČLS JEP a regionálních zástupců


PROGRAM K TISKU KLIKNI ZDE


 

PÁTEK 13.ZÁŘÍ 2019

07:00 – 18:00    Registrace účastníků

08:00 – 13:00   ODBORNÝ PROGRAM (hlavní sál č. 1) + 11:00-13:00 WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY  ( sál č. 2)

8:15- 8:25 Screening štítné žlázy – soubor 10000 těhotných v rámci vyšetření OSCAR. Ishraq Dhaifalah, Jana Havalova a kol. (Fetmed, Olomouc) 10 min.

8:30-9:30

Preeklampsie – diagnostika, prevence a management

Předsedá: Sergiu Leahomschi, Erik Dosedla

Patofysiologie a management preeklampsie, ranní kvízová rozcvička. Sergiu Leahomschi (Gennet Praha) 20 min.

Screening preeklampsie v praxi a jeho smysl. Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 25 min.

Diskuze 15 min.

 

9:30-10:30

Prenatální neinvazivní diagnostika

předsedá Martin Hynek, Jiří Sonek

Neinvazivní prenatální testováníkde jsme a kam směřujeme. Martin Hynek (Gennet Praha) 20 min.

Nahradí vyšetření fetálních buněk v mateřské cirkulaci NIPT? – historie, současnost a budoucnost. Jiří Sonek (Dayton, USA) 30 min.

Diskuze 10 min.

 

10:30- 11:00 Přestávka

 

11:00-11:40

Domácí násilí a sexuální trestné činy.

JUDr. Lucie Hrdá  (advokátní kancelář pro trestní a rodinné právo ) 30 min.

Diskuze 10 min.

 

11.40-12:10

Dvojčetná gravidita

Je stanovení chorionicity dvojčat opravdu jednoduché? Martin Hynek, Dagmar Smetanová (Gennet, Praha) 15 min.

Twin Circular Shunt u donora ako komplikácia pri TTTS. František Grochal, Karel Hodík, Viktor Tomek, Pavel Calda (Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky, Martin; Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 25 min.

 

12:10-13:00

Předčasný porod v ambulantní praxi

Predikce předčasného porodu – zkrácené děložní hrdlo a biomarkery. Miroslav Gregor (FN Hradec Králové) 20 min.

Predikce předčasného porodu – anamnestické a klinické data. Martin Štěpán (FN Hradec Králové)  20 min.


Diskuze 10 min.

 

13:00 – 14:30 Přestávka na oběd

 

14:30 – 17:00 LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ 

Předsedá: Pavel Calda

14:30- 15:15

20.-22. týden těhotenství – postup vyšetření, forenzní aspekty. Miroslav Břešťák  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

Diskuze 10 min.

15:15 – 16:00

Vyšetření v prvním trimestru těhotenství – morfologie plodu, arteria uterina, stanovení rizika preeklampsie.  Miroslav Břešťák  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

16:00-17:00

Abnormality uropoetického systému. Erik Dosedla, Pavel Calda (Gyn.por.klinika LFUPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)  15 min

Patologické ultrazvukové nálezy u plodu. Simona Frydrychová, Miroslav Břešťák, Veronika Štefanová, Michaela Novotná, Erik Dosedla,  Zdeněk Žižka, Hana Belošovičová, Pavel Calda  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

 

17:00       Zakončení prvního dne konference

 


PROGRAM K TISKU KLIKNI ZDE


SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2019

08:00 – 14:00    Registrace účastníků

08:20 – 14:00   ODBORNÝ PROGRAM

8:30- 9:00

Byli jsme v posledních 10 letech opravdu úspěšní ve screeningu a diagnostice Downova syndromu? Dagmar Smetanová (Gennet Praha) 15 min.

Jaké jsou již nyní důsledky poklesu invazivních výkonů? Antonín Šípek 15 min.

9:00-9:45

LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ SRDCE PLODU

Předsedá: Pavel Calda

Doporučený postup vyšetření srdce plodu v ambulatní praxi  (Hana Jičínská)

9:45 – 10:45

KARDIOGENETIKA

Předsedá Hana Jičínská, Ilga Grochová

Vrozená srdeční vada u plodu- proč myslet na genetiku? Ilga Grochová  15 min.

Di George syndrom – z pohledu kardiologa. Hana Jičínská 15 min.

Di George syndrom – z pohledu genetika. Ilga Grochová 15 min.

Vyšetření srdce plodu pomocí trojrozměrného ultrazvuku (3D UZ) – Petr Polák, R. Kutrová (U.S.G. POL s.r.o., Olomouc) 10 min.

10:45 -11:15  Přestávka

11:15- 11:35
Nové možnosti diagnostiky a liečby CMV a toxo infekcie v tehotnosti.
 Jozef Záhumenský, Pavel Calda 20 min.

Diskuze 5 min.

11:45 – 12:30

PRENATÁLNÍ NEUROSONOGOGRAFIE

Karolina Adam (Houston, USA) 30 min.

Diskuze 15 min.

12:30 -12:40

Vrozené vývojové vady u plodů a porodnice v Motole. Ivana Špálová, Miloš Černý. (Gynekologicko-porodnická klinika LF2UK a FN v Motole, Praha) 10 min.

12:40 -14:00

Jak účinně předcházet soudním sporům – aktualizované doporučené postupy.

(hypotrofie plodu, vícečetná těhotenství, změny množství plodové vody, uložení placenty, morfologie plodu)

Doporučení ke stanovení chorionicity u dvojčat. Petra Šašková, Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Martin Hynek, Dagmar Smetanová  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha, Gennet Praha)

Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace) Pavel Calda, Miroslav Břešťák, Daniela Fischerová

Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství. Miroslav Břešťák, Pavel Calda

Diskuze  k jednotlivým postupům 

 

14:00      ZAKONČENÍ KONFERENCE


PROGRAM K TISKU KLIKNI ZDE


WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY  

Pátek, 13.9.2019

11:00 -13:00 sál č. 2

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY
Spolupořadatel: Česká komora porodních asistentek z.s.

(Ukázky praktického vyšetřování a nácvik na ultrazvukovém fantomu)

  1. UZ screening v I.trimestru – por.as. Helena Valtrová

  2. UZ screening v II.trimestru – por. as. Veronika Pažúrová

  3. UZ screening v III.trimestru – por.as. Martina Dotzauerová

Nácvik praktického vyšetření na fantomu, pod vedením lektorek.

Cena workshopu: 500 Kč (pouze pro porodní asistentky, v rámci jednodenní registrace)