Vážení přátelé,

loňská, další úspěšná, konference v Olomouci navázala na více jak třicetiletou tradici konferencí s ultrazvukovou tématikou, kterou založil pionýr československé sonografie, prof. Evžen Čech. Po něm byla z rozhodnutí výboru ČSUPG ČLS JEP také tato konference pojmenována a jeho jméno nese i cena pro mladé autory do 35 let.  Stejný tým připravuje i letošní konferenci  v Olomouci, a proto mi dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na letošní akci, nazvanou:

“Čechova ultrazvuková konference”    12.-14.9. 2019
ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2019

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Program akce je k dispozici zde

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 57381, počet kreditů: 18. 

V tomto roce se setkáme v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 12. -14. září 2019

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG).

Hlavními tématy jsou aktualizované doporučené postupy v ambulantní praxi s důrazem na prevenci předcházení soudních sporů.

Víte, že ultrazvuková diagnostika je “dobrý sluha”, ale může být velmi “špatný rádce”. Frekvence vrozených vad, vcestných či akrétních placent, vasa praevia, zhoubných nádorů dělohy a adnex a dalších velmi závažných stavů diagnostikovatelných ultrazvukem je více-méně konstantní. Ty, které se nepodaří včas diagnostikovat jsou dnes předmětem zkoumání, které čím dál častěji nekončí smírně. Naší snahou je vytvořit bezpečné prostředí jak pro naše pacientky, tak pro ty, které se touto diagnostikou zabývají.

Preeklampsie, velmí závažné i když poměrně málo frekventní onemocnění se od loňského roku dostalo do kategorie preventabilních onemocnění a naše pacientky mají nárok na to, aby se jim této prevence v účinné podobě dostalo. Prvotrimestrální vyšetření dokáže definovat 10% těhotenské populace, která tuto prevenci vyžaduje a kde lze snížit výskyt závažné časné preeklampsie až o 84%.

Počet úspěšně odoperovaných léčených žen na zhoubné nádory dělohy a adnex stoupá a vyžadují efektivní následné sledování. Jaké jsou požadavky na toto následné sledování v ambulantní praxi bude zaměřen celý blok progamu konference.

Většina srdečních vad plodu je dnes operabilních, za předpokladu, že jsou včas diagnostikovány a je umožněn porod v centru, které je schopno bez časové prodlevy řešit toto postižení plodu. Řada srdečních vad souvisí také s dědičnými vadami plodu. Tzv. kardiogenetika bude jedním z bloků naší konference.

Velká pozornost je věnována včasné diagnostice a managementu předčasného porodu. Jak postupovat v praxi a jak aplikovat současné poznatky budeme diskutovat a podáme ucelený přehled v bloku předčasného porodu.

Pozvaní hosté ze Houstonu a Daytonu (USA) shrnou současné poznatky o neurosonografii a o možném posunu v diagnostice vrozených vad plodu pomocí detekce fetálních buněk v mateřské cirkulaci.

V neposlední řadě budou jak v pátek tak v sobotu komentovaná živá vyšetření těhotných s možností diskuze přímo během vyšetření.

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

předseda České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně